Meda AB – Recip Pharma AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Legemidler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Meda AB ( org. nr. 556427-2812694, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Recip Pharma AB (org. nr. 556694-8849, Sverige)