Medi-Stim ASA – Kir-Op AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for medisinsk utstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Medi-Stim ASA (org.nr. 936 656 013), oppkjøp av Kir-Op AS (org.nr. 937 729 111).Meldt til Konkurransetilsynet