Mediehuset Vårt Land AS – Dagsavisen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avisutgivelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mediehuset Vårt Land AS (org. nr. 980111741) kjøper Dagsavisen AS (org. nr. 980454339)