Mekonomen AB – MECA Scandinavia AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilrelaterte produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mekonomen AB (org. nr. 556392-1971) erverver samtlige aksjer i MECA Scandinavia AB (org. nr. 556218-3037)