Mekonomen AB – Sørensen og Balchen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reservedeler til bil og bilrekvisita

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.02.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mekonomen AB (org. nr. 556392-1971, Sverige) erverver samtlige aksjer i Sørensen og Balchen AS (org. nr. 916591144)