Mekonomen AS – Amundsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av bildeler og bilrekvisita

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mekonomen AS (org.nr. 980 748 669) oppkjøp av Amundsen AS (org.nr. 910 155 520).Meldt til Konkurransetilsynet