Mekonomen Norge AS – Bildelkjeden AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for salg av bilreservedeler og biltilbehør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mekonomen Norge AS (org.nr. 980 748 669), oppkjøp av Bildelkjeden AS (org.nr. 983 098 525).Meldt til Konkurransetilsynet