Mekonomen Norge AS – Motor Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reservedeler og biltilbehør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mekonomen Norge AS (org. nr. 980748669) kjøper 51 % av aksjene i Motor Norge AS (org. nr. 945481668)