Menigo Foodservice Norge AS – Norfresh AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg, markedsføring og distribusjon av frukt og grønnsaker til detaljist, storhusholdning og grossist

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.02.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Menigo Foodservice Norge AS (org. nr. 974376652) erverver 50 % av aksjene i Norfresh AS (org. nr. 963466846)