Mercuri International Norge AS – Moe & Partners AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for lederutvikling, salg og kundeservice, samt gjennomføring av undersøkelser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mercuri International AS (org.nr. 950 177 454), oppkjøp av Moe & Partners AS (org.nr. 981 299 051).Meldt til Konkurransetilsynet