Merrild Kaffe ApS – Kaffehuset Friele AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av kaffe og andre varme drikker. Kaffemaskiner. Relaterte produkter og tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Merrild Kaffe ApS (reg.nr. 87019519, Danmark – datterselskap av D.E. Master Blenders 1753 NV, Nederland) øker sin eierandel i Kaffehuset Friele AS (org.nr. 951284629)