Mesta AS – Snemyr og Limm Betongpumping AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon av tunnelanlegg og betongkonstruksjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mesta AS (org.nr. 984 693 273), kjøp av vesentlig del av virksomheten i Snemyr og Limm Betongpumping AS (org.nr. 946 201 677) (overtakelse av de vesentligste eiendeler, enkelte kontrakter og de fleste ansatte).Meldt til Konkurransetilsynet