Mesta Drift as – Brødrene Bjugstad AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mesta Drift as (org. nr. 984693273) erverver anleggsvirksomheten i Brødrene Bjugstad AS (org. nr. 933910482)