Mestergruppen AS – Byggtorget AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mestergruppen AS (org.nr 928050475) overtar samtlige aksjer i Byggtorget AS (org.nr 977374472)