Mestergruppen AS – Heimdal Sag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevareutsalg og produksjon av takstoler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mestergruppen AS (org.nr. 982050475) erverver samtlige aksjer i Heimdal Sag AS (org. nr. 983700292)