Mestergruppen AS – Malorama AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grossist- og detaljistsalg av produkter til overflatebehandling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mestergruppen AS (org.nr. 928 050 475) erverver 100 % av aksjene i Malorama AS (org.nr. 988 950 475)