Mestergruppen AS – Nordbohus AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Boligbygg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mestergruppen AS (org.nr. 928 050 475) erverver enekontroll over Nordbohus AS (org.nr. 986 953 612)