Mestergruppen AS – Nordek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.08.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mestergruppen AS (org.nr. 928 050 475) erverver minst 90 % av aksjene i  Nordek AS (org.nr. 981 149 629)