Mestergruppen AS – Pretre AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Prefabrikerte takstoler, bjelkelag og precut

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.01.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mestergruppen AS (org.nr. 928 050 475) erverver 100 % av aksjene i Pretre AS (org.nr. 884 647 762)