Mestergruppen AS – Saltdalsbygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon, oppføring og salg av fritidsboliger og boliger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mestergruppen AS (org.nr. 928050475) erverver enekontroll i Saltdalsbygg AS (org.nr. 991729321)