Mestergruppen AS – Sentrum Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygge- og interiørvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.03.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Mestergruppen AS (org. nr. 982050475) erverver samtlige aksjer i Sentrum Bygg AS (org. nr. 947117734)