Mestergruppen AS – Ski Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Byggvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.02.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mestergruppen AS (org.nr. 928 050 475) erverver 100 % av aksjene i Ski Bygg AS (org.nr. 956 239 605)