Mestergruppen AS – VVS Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: VVS-tjenester og -produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mestergruppen AS (org.nr. 928 050 475) erverver 100 % av aksjene i VVS Norge AS (org.nr. 977 049 792)