Metos AS – Norplan Storkjøkken AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøkkenutstyr til storkjøkkenmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Metos AS (org. nr. 938454213) erverver 100 % av aksjene i Norplan Storkjøkken AS (org. nr. 966156562)