Metronome AS – Sandrew Metronome AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: massemedier, film/video

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Metronome AS (org.nr. 877 049 442), oppkjøp av Sandrew Metronome AB (svensk org.nr. 556263-9277).Meldt til Konkurransetilsynet