Microplex AS – Microplex Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av data og elektronikk over Internett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Microplex AS (org.nr. 989 827 227), oppkjøp av Microplex Norge AS (org.nr. 974 785 390).Meldt til Konkurransetilsynet