Midelfart AS – Orkla ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for Omega 3-produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Midelfart AS (org.nr. 979 473 559), kjøp av varemerket Triomega av Orkla ASA (org.nr. 910 747 711).Meldt til Konkurransetilsynet