Midt-Norsk Fôr SA – Fjellfôr SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Pelsdyrnæringen og pelsdyrfôr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Midt-Norsk Fôr SA (org. nr. 915916799) fusjonerer med Fjellfôr SA (org. nr. 969016389)