Miljøfôr Hedmark og Oppland AS – Miljøfôr Vest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av miljøfôr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: *

Miljøfôr Hedmark og Oppland AS (org.nr. 966 967 021), kjøp av Miljøfôr Vest AS (org.nr. 979 337 078). Selger er Norsk Protein AS (org.nr. 921 042 434). Meldt til Konkurransetilsynet.