Miljøfôr Hedmark og Oppland AS – Miljøfôr Vest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av miljøfôr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.05.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Miljøfôr Hedmark og Oppland AS (org.nr. 966 967 021), kjøp av Miljøfôr Vest AS (org.nr. 979 337 078). Selger er Norsk Protein AS (org.nr. 921 042 434). Meldt til Konkurransetilsynet.