MMN Holding AS – Micro Matic Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for elektroutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

MMN Holding AS, oppkjøp av Micro Matic Norge AS (org.nr. 919 327 901).Meldt til Konkurransetilsynet