Møbelinvest Eiendom Holding AS – Arro Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Møbelinvest Eiendom Holding AS (org.nr. 990 588 481), oppkjøp av Arro Invest AS (org.nr. 974 397 390).Meldt til Konkurransetilsynet