Møhlenpris Holding AS – Hobby & Kunst AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: engrosmarkedene for hobbymateriell og kunstmateriell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Møhlenpris Holding AS (org.nr. 984 171 919), oppkjøp av Hobby & Kunst AS (org.nr. 924 051 744).Meldt til Konkurransetilsynet