Møller Bil AS – Møller Bil Sør-Rogaland AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Møller Bil AS (org.nr. 986130861) erverver enekontroll over Møller Bil Sør-Rogaland AS (org.nr. 933625583)