Møller Bil AS – Thorbjørns Servicesenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bil

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Møller Bil AS (org.nr. 986130861) erverver 100% av aksjene i Thorbjørns Servicesenter AS (org.nr. 980679584), samt eiendommen Ryggeveien 248, 1580 Rygge