Møller Eiendom Norge AS – Fjetland Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Møller Eiendom Norge AS (org.nr. 928301931) overtar varig og bestemmende kontroll over Fjetland Eiendom AS (org.nr. 911690675)