MöllerCollett AS – CuraMed AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for halstabletter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

MöllerCollett AS (org.nr. 986 519 904), oppkjøp av CuraMed AS (org.nr. 969 052 032).Meldt til Konkurransetilsynet