Mollier AS – 5D Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ingeniørtjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Mollier AS (org.nr. 980364186) erverver aksjer i 5D Group AS (org.nr. 995351625)