Moment Group ApS – Eterni Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bemanning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Moment Group ApS (org.nr. DK40730044, Danmark) erverver 100% av aksjene i Eterni Holding AS (org.nr. 919453796)