Monster AS – Playroom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eventbyrå

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Monster AS (org. nr. 983903320) erverver alle aksjene i Playroom AS (org. nr. 990833184)