Mørenett AS – BKK Enotek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenør- og byggherretjenester, prosjektering, drift og vedlikehold, vakt og beredskap vedrørende energi og industri, fiber og tele samt lys og trafikkteknikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.03.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

 Mørenett AS (org.nr 912 631 532) fisjonfusjon med BKK Enotek AS (org.nr. 916 036 930)