Motor Gruppen Detalj AS – Bilcentrum AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.11.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Motor Gruppen Detalj AS (org.nr. 943 646 554) kjøper samtlige aksjer i Bilcentrum AS (org.nr. 836 883 772)