Motorola, Inc. – Kreatel Communications AB (publ)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: teknologi for telekommunikasjon og Internett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Motorola, Inc. (org.nr. 36-1115800, USA), kjøp av minimum 96,4 prosent av aksjene i Kreatel Communications AB (publ) (svensk org.nr. 556518-5831).Meldt til Konkurransetilsynet