MOWI ASA – K. Strømmen Lakseoppdrett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeoppdrett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.07.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

MOWI ASA (org.nr. 964118191) erverver 100% av aksjene i  K. Strømmen Lakseoppdrett AS (org.nr. 911589842).