MRC Teamtrade AS – Metron Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Holdingselskaper

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

MRC Teamtrade AS (org. nr. 939917039) erverver 100 % av aksjene i Metron Holding AS (org. nr. 911711591)