MSI Holding AB ( Multicom ) – Safetel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder:  Alarm

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.07.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

MSI Holding AB ( Multicom ) (org. nr. 556676-3545) erverver alle aksjene i Safetel AS (org. nr. 976145178)