mt industry recycling GmbH og Wilhelmsen Ships Service (S) Pte. Ltd. – opprettelse av fellesforetak

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Maskiner og utstyr til maritim industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

mt industry recycling GmbH og Wilhelmsen Ships Service (S) Pte. Ltd. oppretter fellesforetak