Multiconsult AS – E-CO Renergiplan AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rådgivnings- og prosjekteringstjenester innen bygg, eiendom, industri, olje, gass, samferdsel, infrastruktur, energi, miljø, naturressurser, enøk og fjernvarme, VVS- og klimateknikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Multiconsult AS (org.nr. 910 253 158), kjøp av samtlige aksjer i E-CO Renergiplan AS (org. nr. 985 615 810) etter avtale med E-CO Tech AS.Meldt til Konkurransetilsynet