Multiconsult AS – Hjellnes Consult AS / Johs Holt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder:  Rådgivende ingeniørtjenester, prosjektering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.07.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Multiconsult ASA (org.nr. 910 253 158) erverver 100 % av aksjene i Hjellnes Consult AS (org.nr. 964 864 861)  og Johs Holt AS (org.nr. 921 790 236)