Multiconsult AS – Industriplan AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivning og engineering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.01.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Multiconsult AS (org. nr. 910253158) kjøper Industriplan AS (org. nr. 977480558)