Multiconsult AS – NTE Energiutvikling

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgiving og prosjektledelse

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.10.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Multiconsult AS (org. nr. 910253158) erverver NTE Energiutvikling (N/A)